2021-11-25 - Оценки 2021-11-25 - Сключени договори 2021-11-19 - Contacts 2021-11-19 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

12.12.2021 г. Информационна кампания "Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" в Софийското метро

Изпълнителна агенция "Програма за образование" продължава представянето на участници в различни проекти, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", с информационна кампания в Софийското метро

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“