Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Национална среща „Бъдещето на българските музеи – дигитализация и други съвременни възможности за устойчивото им развитие“, организирана по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

Национална среща на тема „Бъдещето на българските музеи – дигитализация и други съвременни възможности за устойчивото им развитие“, организирана по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, ще се проведе на 19 май 2022 г. от 13.00 ч. в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ (бул. „Цар  Освободител“ № 15, София).

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“