Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков официално откри Центъра за компетентност „Леонардо да Винчи“

На 8 април 2022 г. официално бе открит Центърът за компетентност "Леонардо да Винчи" от Министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и Ректора на Медицинския университет - Плевен проф. д-р Добромир Димитров. Проектът е на стойност близо 23,7 млн. лв. и се финансира по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Водеща организация по реализацията на проекта е Медицинският университет в Плевен в партньорство с Медицинския университет във Варна и Института по роботика към БАН. Включени са също университетските болници „Д-р Георги Странски“ ЕАД –гр. Плевен и „Света Марина“ ЕАД – Варна, като и компанията за иновативни решения „5th Degree” и Онкологичната гинекология към Институт по ракови заболявания, Florida Hospital, Флорида.

„Тук има не само апаратура на европейско и световно равнище, но и добре подготвени специалисти, които могат да работят с нея. Част от тях са се върнали от чужбина, донасяйки нови знания, нови методи, нови идеи“, отбеляза министър Денков по време на събитието.  

В иновативния и високотехнологичен център за компетентност „Леонардо да Винчи“ ще се извършават проучвания в областта на персонализираната медицина, телемедицината и 3D медицината, роботизираната и минимално инвазивната хирургия. Изградени са четири департамента с 10 лаборатории, оборудвани с най-модерна апаратура.

Предвижда се новият център да създаде възможности за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, трансфер на нови знания и технологии, обучение на студенти, специализанти, докторанти и други клинични специалисти в целевите области: обща хирургия, гинекология, урология, УНГ, ортопедия, патология, медицинска генетика и др.

По проекта е надградена роботизираната система Da Vinci Si в МУ-Плевен и е закупена роботизирана система Da Vinci Xi в МУ-Варна.

Повече за проекта Център за компетентност „Леонардо да Винчи“

Снимки

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“