Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Официално бе открит Кампус „Студентски град“ към Техническия университет - София, който е част от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии

На 16 май 2022 г. официално бе открит Кампус „Студентски град“ към Техническия университет - София, който е част от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, финансиран по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Близо 19 млн. лв. са инвестирани в изградените 16 лаборатории в кампус „Студентски град“, оборудвани с най-модерна и уникална за страната ни апаратура. В тях ще могат да се провеждат изследвания в областите мехатроника, виртуално инженерство и дигитални производства, биомехатроника, роботизирани системи, вибрационни и акустични системи за управление, функционални покрития и нови материали, транспортен инженеринг, електромобилност и др. Част от инженерните решения в кампуса са разработени от изследователски екипи на ТУ-София, като системата за прототипиране на сложни изделия или тяхното индустриализиране. В центъра cа назначени на пълен работен ден трима млади учени, отличници от Техническия университет, както и 37 изследователи на непълен работен ден.

Предвижда се новият център да създаде тясна връзка с бизнеса и да даде възможност за реален трансфер на съвременни технологии към него.

„Всяка наука на международно и световно ниво се гради върху три стълба: материална база, качествени изследователи и правила и финансиране, което да освободи творческия дух на всеки един участник в този процес. Материалната база я има, назначили сте млади и перспективни колеги. Наше общо усилие трябва да бъде да осигурим условия, за да може талантливите и мотивираните, тези, които могат да правят наука на най-високо ниво, да намерят своето място и реализация в България“, отбеляза министър Денков по време на събитието. 

Проект “Национален център по мехатроника и чисти технологии” е на стойност близо 70 млн. лева. Изпълнението му обединява 17 партньора – институти на БАН и висши училища. По проекта е предвидено създаването на над 50 лаборатории, разположени в 3 основни кампусa.

Повече за проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“