НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Нашият адрес е:

1113 София
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК
14.30 часа – 16.30 часа

Електронна поща: [email protected]
 

Форма за обратна връзка

captcha

Ръководство

Кирил Гератлиев - изпълнителен директор
e-mail: [email protected]
тел.: 02 4676 101

Иван Попов - заместник изпълнителен директор
e-mail: [email protected]
02 4676 130

Станислава Илиева - главен секретар
e-mail: [email protected]
02 4676 202

Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“

Мария Станевска - и.д. директор 
[email protected]
02 4676 137

Веселина Тюфекчиева - държавен експерт 
[email protected]
​02 4676 215

Мая Нинова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 131

Нели Георгиева - държавен експерт 
[email protected]
02 4676 229

Боряна Мирчева - държавен експерт 
[email protected]
02 4676 216

Илка Гълъбова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 133

Галина Ненчева - главен експерт
[email protected]
02 4676 134

Йоана Иванова - главен експерт
[email protected]
02 4676 135

Аспарух Диков - главен експерт
[email protected]
02 4676 132

 

Дирекция „Подбор на проекти и договаряне“

Цветан Спасов - директор
[email protected]
02 4676 206

Иванка Вангелова - главен експерт
[email protected]
02 4676 102

Виктория Етова - главен експерт
[email protected]
02 4676 109

Евелина Динева - главен експерт
[email protected]
02 4676 109

Маруся Илиева - държавен експерт
[email protected]
02 4676 105

Юлияна Иванова - старши експерт
[email protected]
02 476 103

Ивайло Илиев - главен експерт
[email protected]
02 4676 105

Десислав Михайлов - главен експерт
[email protected]
02 4676 206

Милен Петров - държавен експерт
[email protected]

Христина Атева - държавен експерт
h.ateva[email protected]
02 476 103

Надя Йонкова - главен експерт
[email protected]
02 4676 105

Галина Шаренкова – главен експерт
[email protected]
02 4676 102

Венета Кокалова - старши експерт
[email protected]
02 4676 109

Главна дирекция „Верификация“

Стефка Пилева-Малиновска - главен директор
[email protected]
02 4676 150

Отдел "Техническа верификация"

Димитър Ничев - началник отдел
[email protected]
02 4676 166

Динко Драганов - държавен експерт
[email protected]
02 46 76 160

Галя Дудинска-Атанасова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 151

Магдалена Аткова - главен експерт – Кюстендил
[email protected]
0889 996 692

Георги Иванов - главен експерт
[email protected]
02 4676 158

Петя Андреева - главен експерт
[email protected]
02 4676 151

Роксана Трифонова - старши експерт
[email protected]
02 4676 152

Цветелина Кирова - старши експерт - Благоевград
[email protected]
0884 600 823

Магда Москова - старши експерт- Бургас
[email protected]
0888 763 305

Славянка Ангелова - старши експерт
[email protected]
02 4676 101

Катя Матеева - старши експерт – Варна
[email protected]

Даниела Ванкова-Габровска - старши експерт - В.Търново
[email protected]
062 616 323

Янко Радков - старши експерт – Кърджали
[email protected]
0882 101 236

Илиян Томов - старши експерт – Ловеч
[email protected]
0884 101 456

Емилия Николова - старши експерт – Плевен
[email protected]
0888 572 826

Валерия Нинова - старши експерт – Пловдив
[email protected]
0882 101 239

Наталия Тодорова - старши експерт – Русе
[email protected]
0886 731 025

Лазар Парасков - старши експерт – Стара Загора
[email protected]
0884 101 454

Иван Иванов - старши експерт – Шумен
[email protected]
0889 952 286

Юри Паликов - старши експерт – Ямбол
[email protected]
0882 101 235

Николай Шопов - старши експерт
[email protected]
02 4676 157

Диляна Танова-Димова - младши експерт - Варна
[email protected]
0889 649 306

Вълчо Мукленов – старши сътрудник по УЕПП
[email protected]
02 4676 169

Златемира Георгиева - Иванова – старши сътрудник по УЕПП

Ирина Минева – главен сътрудник по УЕПП

Симеон Стоянов – главен сътрудник по УЕПП

Румяна Симеонова – главен сътрудник по УЕПП

Здравко Якимов – главен сътрудник по УЕПП

 

Отдел "Финансова верификация"

Стилян Апостолов - началник на отдел
[email protected]
02 4676 175

Десислава Ботева - държавен експерт
[email protected]
02 4676 179

Победа Гътовска - държавен експерт
[email protected]
02 4676 163

Диана Полихронова - Качова - главен експерт
[email protected]
02 4676 178

Параскева Георгиева - главен експерт
02 4676 155

Ани Минева - главен експерт
[email protected]
02 4676 164

Зорница Папаркова - държавен експерт
[email protected]
02 4676 159

Венета Йорданова - главен експерт
[email protected]
02 4676 172

Мария Денизова - главен експерт
[email protected]
02 4676 177

Мая Букова - главен експерт
[email protected]
02 4676 176

Камен Атанасов - главен експерт
[email protected]
02 4676 157

Ирина Стоянова - главен експерт
[email protected]
02 4676 174

Радосвета Кочева - главен експерт – Ловеч
[email protected]
0888 011 439

Атанас Парахулев - старши експерт – Враца
[email protected]
0877205935.

Бистра Илиева - старши експерт
[email protected]
02 4676 174

Десислава Банова - младши експерт

Живко Йорданов - младши експерт
 

Дирекция „Управление на риска и контрол“

Радослава Велева-Аначкова - директор
[email protected]
 

Младен Колев - държавен експерт
[email protected]
02 4676 217

Теодора Механджийска - държавен експерт
[email protected]
02 4676 207

Мирослава Пелева - главен експерт
[email protected]
02 4676 209

Мария Еленкова-Николова - главен експерт
[email protected]
02 4676 209

Лиана Миладинова - главен експерт
[email protected]
02 4676 204

Сийка Стоицева- главен експерт
[email protected]
02 4676 231

Ивайло Божинов - държавен експерт
[email protected];
02 4676 232

Любка Спасова  - държавен експерт
[email protected]
02 4676 230

Николай Славейков - главен експерт
[email protected]
02 4676 231

Даниел Ковачев - главен сътрудник по УЕПП
[email protected]

Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“

Иван Илков - директор
[email protected]
02 4676 127

Отдел „Счетоводство и плащания на ОП“

Цветанка Фичева - началник на отдел
[email protected]
02 4676 123

Георги Коемджиев - главен експерт
[email protected]
02 4676 126

Евгений Гатев - главен експерт
[email protected]
02 4676 120

Марян Георгиев - главен експерт
[email protected]
02 4676 125

Тодор Хвърчилков- главен експерт
[email protected]
02 4676 110

 

Отдел "Счетоводство и плащания на ИА"

Люба Павлова - началник отдел
[email protected]
02 4676 181

Гинка Няголова - старши експерт
[email protected]
02 4676180

Златка Видина - главен експерт
[email protected]
02 4676 228

Гергана Георгиева - главен експерт
[email protected]
02/4676120

Адриана Илиева - главен експерт
[email protected]
02 4676 214

Радосвета Димитрова - главен експерт
[email protected]

Дирекция "Администрация и управление"

Маргарита Джоганова - директор
[email protected]
02/4676203

Мария Дузова - майчинство
[email protected]

Стоян Ташев - главен експeрт
[email protected]
02 4676 162

Лора Иванова - главен експерт
[email protected]
02 4676 111

Полина Стоименова - главен експерт
[email protected]
02/4676136

Павлина Димитрова - главен експерт
[email protected]
​02 4676 219

Стефка Михайлова - главен експерт
[email protected]
02 4676 203

Десислава Станкова - главен експерт
[email protected]
02 4676 205

Милена Стоименова-Петрова - главен експерт
[email protected]
02 4676 228

Христо Зарзалиев - старши експерт
[email protected] 

Величка Гоцкова - старши експерт
[email protected]
​02 4676 136

Василена Гребенчарска - главен специалист
[email protected]
02 4676 106

Мариана Зарева
[email protected]
02 4676 218

 

Връзки с обществеността

Десислава Станкова - главен експерт
[email protected]
02 4676 205

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре