Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност получиха експертна помощ с подкрепата на Програмата Interreg Европа

По инициатива на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 14 и 15 декември 2021 г. се проведе онлайн работна среща с водещи експерти в областта на трансфера на технологии от Чехия, Нидерландия, Испания и Финландия. Това е второто събитие, организирано с подкрепата на Платформaтa за обучение по политики на програмата на ЕК Interreg Европа.

Целта на партньорската среща беше предоставяне на експертна помощ на екипите за управление на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност по отношение на политиките и дейностите за трансфер на знания и технологии и използване на научноизследователската инфраструктура на база на съществуващия опит в другите европейски региони. В открита дискусия с шестте най-напреднали в изпълнението на проектите си Центрове за компетентност, бяха поставени въпросите за идентифициране на технологии, които представляват интерес за бизнеса и индустрията, управление на иновациите и резултатите от научните изследвания, съвременни форми и модели за технологичен трансфер за нуждите на българските центрове. В резултат на проведените обсъждания бяха формулирани препоръки, чрез които те да бъдат подпомогнати в тяхното развитие.

Представените в рамките на събитието презентации от външните експерти на английски език са публикувани по-долу. 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“